Trocha historie

Historie

Podobně jako u dětských sborů i smíšený sbor má v Sušici obrovskou tradici.
Kořeny Svatoboru sahají až k roku 1848, kdy byl založen spolek Slovanská lípa. Ten sdružoval muže s vlasteneckým cítěním. Jeho činnost byla však zakázána, a tak se scházeli pouze potají. Po pádu absolutismu se již nemuseli členové spolku skrývat, a tak byl roku 1860 oficiálně založen spolek Svatý Václav.Spolek Svatý Václav

Jméno dostal spolek po českém patronovi Svatému Václavovi. Tento spolek koncertoval nejen na půdě Salonu, kde svou sbor první zkušebnu, ale i hotelu Koruna, Sokolovny, Lidového domu a Měšťanská beseda. Jednou z nejvýznamnějších akcí byla účast na položení základního kamene číslo 14. Národního Divadla v Praze. Další událostí bylo "svěcení praporu zpěváckého spolku " v roce 1871. Byla to velká sláva. 1.národní slavnost v Sušici. Sešlo se zde na 15000 lidí. Pravidelně pak pořádal sbor dvě akademie ročně a "Cecilské zábavy " (oslavy k svátku svaté Cecílie). Na repertoáru měl spolek jak operety, opery, duchovní písně a vlastenecké písně. Za první světové války byla činnost spolku pozastavena, protože většina mužů narukovala na vojnu.Svatobor

V roce 1918 byl spolek Svatý Vácslav přejmenován na Zpěvácký spolek. Tento název neměl však dlouhé trvání a roku 1921 dostal jméno Svatobor, které mu zůstalo dodnes. Za svou existenci pořádal sbor nesčetně koncertů, oslav výročí, nechyběl ani na akcích pořádaných městem Sušice jako např. odhalení pomníku Mistra Jana Husa na Husově náměstí v Sušici. (Zlomovým bodem v historii sboru bylo zatčení starosty spolku a města Jana Seitze v roce 1941). Před sborem se vystřídalo mnoho významných osobností, které měli obrovský význam jak pro soubor, tak i pro kulturní rozvoj v Sušici. V současné době sbor pravidelně koncertuje při různých příležitostech (např. oslavy města, výročí jednotlivých českých skladatelů, vánoční koncerty atd.), za velké účasti široké veřejnosti, spolupracuje především s SDS, muzeem Šumava a městem Sušice. Sbor má přibližně 40 činných členů. Sbor také spolupracuje a koncertuje s mnoha českými i zahraničními partnerskými sbory. Již v roce 1886 spolupracoval Svatobor se spolkem Hlahol. Výměnné zájezdy tehdy probíhaly nejvíce se sbory, jakými jsou např.: Tosta (Aš), Hlahol (Chomutov), Šumavan (Klatovy), Hlahol (Písek), Úslavan (Blatná), Vaganti (Praha), Česká píseň (Plzeň) a mnoho dalších. Stejně jako SDS i Svatobor má za sebou mnoho zahraničních zájezdů a další plánuje. Úplně první zahraniční host přijel do Sušice už roku 1977. Byl to italský sbor Coro minipolifinici.Fotogalerie

Kontakt

Smíšený pěvecký sbor Svatobor

Adresa:
ZUŠ Fr. Stupky
Lerchova 255
342 01 Sušice
Telefon: +420 376 523 202, Josef Baierl - sbormistr
E-mail: